Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 29.6.2014

16. 8. 2014

Zápis z členské schůze 29. 6. 2014 v Bohušovicích nad Ohří

Přítomno: 19 členů

Omluveni: Potůčkovi, Novotný Jaroslav, Novotný Vladimír

Hosté: Maček Jiří

Program:

1.      Zahájení

2.      Zpráva předsedy

3.      Zpráva jednatele

4.      Zpráva pokladní

5.      Přehlídka výletků

6.      Speciálka pobočky

7.      Diskuse

8.      Návrh usnesení

9.      Závěr

 

1.      Zahájení provedl předseda pobočky Př. Brückner.

2.      Př. Brückner zhodnotil první půlrok činnosti naší pobočky. Vyjádřil spokojenost s naší speciálkou pobočky při lednové výstavě v Lysé nad Labem.

3.      Př. Straka seznámil přítomné se zápisem a usnesením z valné hromady, která se konala 12. 4. 2014 v Kolíně-Štítarech.

4.      Zpráva pokladní: př. Vaněk nezaplacené členské příspěvky-Krajsa, Vondráček.

5.      Přehlídka výletků v Bohušovicích nad Ohří 20. 9. 2014. Chovatelé vyberou 10 nejlepších holubů a posuzovatelé je potom posoudí.

6.      Speciálka pobočky – bude se konat při lednové výstavě 2015 v Lysé nad Labem.

7.      Diskuse

Př. Maček seznámil přítomné s jednáním s ÚOK v Litovli dne 28. 6. 2014. Dále požádal, abychom jako pobočka podpořili vedení klubu, které chce jednat s ÚOK o způsobu posuzování na CV ČESKÉHO STAVÁKA v Kolíně-zda se bude posuzovat na starý oceňovací lístek nebo EZ.

Př. Lukáš: „Měla by se vést diskuse s ÚOK o způsobu posuzování. Nelíbí se mi direktivní nařízení ÚOK. Když se jedná o CV KLUBU ČS, měl by klub mít možnost svobodně si zvolit způsob posuzování. Měli bychom jako pobočka podpořit vedení klubu, aby vyvolalo jednání  s ÚOK o způsobu posuzování na naší speciálce v Kolíně. O žádné funkce v klubu mi nejde, klub budu podporovat dál, nejde mi o nic, jde mi jen o toho ČESKÉHO STAVÁKA.“

Př. Maglen – o nových způsobech posuzování by se mělo demokraticky jednat a hlasovat. Dále pan Maglen citoval pár myšlenek od V. Mrštíka.

Př. Lopušan navrhl, aby se speciálka pobočky konala v České Lípě. Tuto variantu podpořili pouze dva členové. Většina členů podpořila návrh př. Maglena uspořádat speciálku v lednu 2015 v Lysé nad Labem.

Př. Lukáš: „Na pouťové výstavě jsem viděl posouzení ČESKÉHO STAVÁKA evropským způsobem, mohu říci, že to byla katastrofa pro ČS. Než toto nařídili, měla běžet souběžně obě posuzování, aby se vyzkoušelo, které je lepší, a ne direktivně nařídit - od 1. 4. 2014 se posuzuje evropským způsobem.

Př. Pařízek hovořil o barvě na STŘÍBRNÝCH HOLUBECH, na mnohých holubech není barva stříbrná, ale taková krémová. Málo posuzovatelů ví, jak má stříbrná barva vypadat.

Př. Maček – na speciálce v Kolíně byli spíše ŠTELEŘI.

 

 

8.      Usnesení

 

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 29. 6. 2014

 

Členská schůze schvaluje:

a)      Přehlídku výletků 20. 9. 2014 v Bohušovicích nad Ohří

b)      Termín speciálky pobočky: leden 2015 v Lysé nad Labem

c)      Vyzvat vedení klubu k jednání s ÚOK o způsobu posuzování na CV ČS v Kolíně

        Členská schůze bere na vědomí:

a)      Zprávu předsedy

b)      Zprávu jednatele

c)      Zprávu jednatele

 

  1. Schůze byla ukončena ve 12 hodin.