Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis s výroční členské schůze 15.2.2015 Bohušovice nad Ohří

19. 4. 2015

Zápis z členské výroční schůze konané dne 15. 2. 2015 v Bohušovicích n/O

přítomno: Straka, Pařízek, Lopušan, Záhora, Lukáš,

22 členů: Zeman, Klement, Hladký, Eminger, Malec, Trpík, Vaněk, Novotný Z., Novotný J., Offner, Laštovka, Michel, Maglen,Vaněk,Potůčkovi,Staněk

omluveni: Fiala, Mikeš,

2 hosté: Maček, Došek Vl.

   Program:

 1. zahájení

 2. zpráva jednatele

 3. volba nového předsedy

 4. volba vzdělavatele

 5. zpráva pokladní

 6. zpráva KRK

 7. plán práce na rok 2015

 8. diskuse

 9. závěr

1. Zahájení provedl př. Straka Alexandr, který přivítal hosty a členy výroční členské schůze. Informoval členskou základnu, že 26.12.2014 rezignoval na funkci předsedy a vzdělavatele pobočky Př. Brűckner Stanislav. Touto cestou mu chci poděkovat co v letech 2008 - 2014 jako předseda pobočky udělal.

2. Zpráva jednatele - Př. Straka Alexandr informoval členy co se událo říjen - prosinec 2014. V listopadu odeslalo CV v Lysé n/L 10 členů pobočky. Tři členové se ucházeli o P-chovy. Př. Brűckner 3P - chovy, Př. Vaněk 3P - chovy a Př. Hladký o 1P - chov. Př. Brűckner udělal 2P - chovy a to na modré sedlaté a černé lysé, Př. Vaněk 2p - chovy červené rovné a modré sedlaté kapraté a Př. Hladký neuspěl. Byl přečten dopis od Př. Hejdy. Dále informoval o výsledcích CV ČS v Kolíně a o lednové výstavě v Lysé n/L. Na této výstavě vystavili pouze tři členové pobočky.

3. Volba předsedy pobočky - Př. Straka Alexandr navrhl na předsedu pobočky Př. Harryho Pařízka. Př. Pařízek byl zvolen všemi přítomnými za předsedu.

4. Volba vzdělavatele pobočky - Př. Straka Alexandr navrhl na vzdělavatele pobočky Př. Záhoru, který byl rovněž zvolen. Dále byli za členy pobočky přijati: Jan Michl, Hana Brűcknerová a Jan Komzák.

5. Zpráva pokladní: Př. Vaněk přednesl pokladní zprávu. Stav pokladny k 31.12.2014 činil: Převod z r. 2013 - 2402 Kč

         Příjem r. 2014 - 10 100 Kč

         Výdaje r. 2014 - 11 520 Kč

         Zůstatek         - 982 Kč

6. Zpráva KRK - Př. Malec oznámil, že pokladna je řádně vedena, a že KRK neshledala chyb.

7. Plán práce na rok 2015:

28.6. Členská schůze Bohušovice

20.9. Přehlídka výletků Bohušovice n/O

17.10.Speciálka pobočky

        prosinec CV ČS Kolín

8. Diskuse: Př. Maglen, rezignuje na funkci místopředsedy pobočky. Př. Pařízek navrhuje, aby se speciálky naší pobočky vrátili zpátky na sever Čech. Znovu začít provádět školení na holubech. Př. Maček podporuje návrh Př. Pařízka, obnovit školení na holubech. Př. Michel navrhuje udělat speciálku v říjnu zde v Bohušovicích n/O. Př. Maglen se vrátil k přehlídce výletků a vysvětlil systém hodnocení. Př. Lukáš chtěl bych poděkovat všem, kteří výstavu v Kolíně připravují, hlavně bratrům Bekovým. Př. Laštovka kritizoval posuzování ČS E způsobem v Lysé n/L. Pro staváka se podrobím většině, i když to bude proti mé vůli. Př. Pařízek posuzování červených ČS je v poslední době problemovým. Zdá se mi, že tito holuby jsou nadhodnocovány viz. Kolín 2014. Př. Lukáš, Sousedík by potřeboval při CV v Kolíně u posuzování pomoci, protože při tomto počtu holubů to nemůže sám stihnout. Dále navrhl, aby webové stránky hlavního klubu spravoval Bohouš Potůček s týmem. Př. Lukáš nikdy jsem neřekl, že předseda Brűckner je špatný, chovatel na holuby je odborník. S panem, Krůtou V. nemám lidský problém, ale profesní. Př. Laštovka chtěl bych poděkovat Př. Brűcknerovi za práci, kterou pro pobočku udělal jako předseda. Jsem rád, že pobočku povede staronový Př. Pařízek. Připojuji se k návrhu, aby Bohouš Potůček s týmem spravoval hlavní stránky klubu ČS. Nejsem si jist, zda Př. Tesař je čestným členem? Dále navrhuji, aby po Př. Maglenovi dělal místopředsedu pobočky Př. Záhora. Př. Straka dal o tomto návrhu hlasovat. Př. Záhora byl zvolen místopředsedou pobočky. Př. Maček čestným členem klubu může být špičkový chovatel nebo fukcionář. Př. Straka je potřeba zvolit delegáty na valnou hromadu do Kolína. Na valnou hromadu v dubnu do Kolína byli zvoleni tito delegáti: Straka, Lukáš, Lopušan, Pařízek.

Usnesení výroční členské schůze

Schvaluje:

1. Za předsedu pobočky Harryho Pařízka

2. Za místopředsedu + vzdělavatele Vladimíra Záhoru

3. Plán práce na rok 2015

4. Přijetí nových členů: Jan Michl, Hana Brűcknerová a Jan Komzák

5. Zvýšení čl. příspěvku na 200 kč/ rok

6. Kandidáty na VH Kolín - Straka, Pařízek, Lukáš, Lopušan

7. Osvobození od poplatku - M. Potůčka a F. Bóthu

8. Posuzovat české staváky bodovým systémem na CV českých staváků a na výstavách poboček.

Bere na vědomí:

1. Zprávu jednatele 

2. Zprávu pokladní

3. Zprávu KRK

4. Dopis od Př. Hejdy

5. Rezignaci Př. Maglena

Schůze byla ukončena: 12:30 hod.

                                                                                                    Zapsal: Straka A.