Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze dne 6.3.2016 Bohušovice nad Ohří

10. 4. 2016

Zápis z výroční členské schůze 6. 3. 2016 v Bohušovicích nad Ohří

Přítomni: Straka, Pařízek, Lopušan, Hladký, Staněk, Hrbek, Vaněk, Offner, Novotný J., Novotný Vl., Lukáš, Michl, Zeman, Staněk J., Komzák, Fiala, Brücknerová

Omluveni: Potůčkovi, Laštovka, Maglen, Záhora, Hejda, Michel, Vrána, Trpík

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva jednatele
 3. Zpráva pokladní
 4. Zpráva KRK
 5. Plán práce na rok 2016
 6. Diskuse
 7. Návrh usnesení
 8. Závěr

 

 1. Zahájení provedl jednatel pobočky A. Straka. Přivítal všechny přítomné a hosty – Mačka J. a Doška Vl. Poté požádal přítomné, aby minutou ticha uctili památku našich zesnulých členů Mikeše Vl. A Malce J.
 2. Zpráva jednatele – A. Straka zhodnotil uplynulý rok 2015 a seznámil se zápisem ze slavnostní schůze klubu konané při speciálce ČS dne 12. 12. 2015.

Činnost v naší pobočce ukončili Andrle M. a Brückner St.

Za nového člena pobočky byl přijat Srba František, který chová černé sedlaté.

Dále informoval o školení modré barvy, které se bude konat 19.3.2016 v Kolíně.

Byli zvoleni delegáti na VH klubu 9.4.2016 – Straka A., Pařízek H., Lopušan M.

Dále je nutno zvolit z důvodu úmrtí jednoho z členů novou KRK.

Volba byla odložena na červnovou schůzi.

 1. Zpráva pokladní: přednesl Vaněk J.

Pokladna k 1. 1. 2015:       982,-Kč

Pokladna k 31. 12. 2015:  3 433,-Kč

 1.  Zpráva KRK byla odložena na červen 2016.
 2. Plán práce na rok 2016:

26. 6. 2016 schůze pobočky

18. 9. 2016 přehlídka výletků Bohušovice nad Ohří

15. 10. 2016 speciálka pobočky Bohušovice nad Ohří

Prosinec 2016 speciálka ČS Kolín

 1. Diskuse

Maček J. informoval o přípravě vydání I. + II. Brožury o ČS. Musí být dána autorská práva-Ing. Sousedík a Fiala J.

 • M. Lukáš podpoří Klub ČS finančním darem ve výši 20 000,-Kč.

Dohoda mezi Lukášem M. a Brücknerem St. Byla dohodou o podpoře ČS. Lukáš M. požádal Brücknerovou H. o předání vzkazu otci, aby podporoval ČS částkou 10 000,-Kč ročně.

Lukáš M. poděkoval Potůčkovi za vedení internetových stránek pobočky. Dále navrhl zhotovení diplomů za odvedenou práci pro klub pro člena, který nesplní kritéria na čestného člena.

Maček J. – Takové poděkování v klubu již dříve bylo – pamětní list. Mělo by se obnovit školení na pobočkách.

Straka A. –Na červen 2016 je připraveno školení typu, které povede Ing. Sousedík.

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení z členské schůze ze dne 6. 3. 2016

Členská schůze schvaluje:

 1. Plán práce na rok 2016
 2. Bodový systém posuzování
 3. Delegáty na VH – Straku, Pařízka, Lopušana
 4. Přijetí nového člena – Srba František
 5. Školení typu – Ing. Sousedík

        Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu jednatele
 2. Zprávu jednatele

 

 1. Schůze byla ukončena v 11,50 hodin.