Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze dne 19.3.2017 Bohušovice nad Ohří

5. 4. 2017

Zápis z  výroční členské schůze 19. 3. 2017 v Bohušovicích nad Ohří

 

Přítomni: Straka, Lopušan, Hladký, Staněk Josef, Hrbek, Vaněk, Novotný J., Novotný L.,Trpík, Záhora, Klement, Srba, Offner, Zeman, Komzák, Vondráček

Omluveni: Potůček B., Michel, Potůček M., Laštovka Z. a Tesař F.

Hosté: Maček, Ing. Sousedík

Program:

 1. Zahájení
 2. Doplnění členů revizní komise
 3. Zpráva jednatele
 4. Zpráva pokladní
 5. Zpráva revizní komise
 6. Zpráva revizní komise
 7. Plán práce na rok 2017
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 1. Zahájení provedl jednatel pobočky, přivítal všechny přítomné a hosty.

 

 1. Po úmrtí přítele Malce a odstoupení přítele Emingera vyoo potřeba doplnit revizní komisi o dva členy. Novými členy revizní komise se stali přítel Komzák a Trpík.

 

 1. Zpráva jednatele – jednatel seznámil přítomné se zápisem ze slavnostní schůze klubu, která se konala 10.12.2016 v Kolíně. Dále byli členové seznámeni se stavem členské základny. K dnešnímu dni má naše pobočka 29 členů. Členství v naší pobočce ukončili: Míla Lukáš, Brücknerová Hana, Eminger Luděk.

 

 1. Zpráva pokladní: přednesl pokladní pobočky Vaněk J.

Pokladna k 31. 12. 2016       5 196,-Kč

 

 

 1.  Zpráva revizní komise: pokladny a veškeré účty jsou vedeny řádně, nebyly shledány nedostatky.

 

 1. Volba delegátů na valnou hromadu klubu na 8.4.2017 do Kolína-zvoleni byli Straka Alexandr, Lopušan Milan, Záhora Vladimír

 

 1. Plán práce na rok 2017

 

 1. Červen-schůze pobočky 25.6.2017
 2. Přehlídka výletků v Bohušovicích nad Ohří 17.9.2017
 3. Speciálka pobočky v Bohušovicích nad Ohří-termín bude upřesněn
 4. Speciální výstava klubu v Kolíně
 5. Na únor 2018 je naplánovaná Expozice Severočeské pobočky při výstavě v Litoměřicích

 

 

 1. Přítel Straka navrhl níže uvedené členy na čestné členství:

 

 • Hrbek Josef, nar. 3.5.1940, chová MODRÉ LYSÉ, členem pobočky je od 1974

Tesař František, nar. 18.11.1934, chová MODRÉ SEDLATÉ, ČERNÉ SEDLATÉ,

členem pobočky je odroku 1967

Návrh byl jednomyslně schválen.

 • Termín speciálky bude upřesněn na červnové schůzi (14.10.2017 nebo 21.10.2017)
 • Do června promyslet návrhy na nového předsedu na místo nemocného přítele Pařízka nebo nového předsedu zvolit až ve volbách v březnu 2018
 • Při červnové schůzi bude školení typu na donesených holubech
 • Byli schváleni posuzovatelé na přehlídku výletků a speciálku pobočky
 • Výletci se budou vystavovat ve tříčlenné kolekci, ročník 2016/2017 bez rozdílu pohlaví, posouzení provedou přítel Straka a Záhora
 • Speciálka pobočky –čtyřčlenné kolekce bez rozdílu věku, v kolekci musí být jedna holubice, posouzení provedou přítel Sousedík a Erlich
 • Návrh, že ve čtyřčlenné kolekci by měla být jedna holubice přednesl přítel Hrbek, schůze tento návrh jednomyslně schválila a podpořil ho i přítel Maček, který naši schůzi také pozdravil
 • Bylo schváleno klecné 10Kč za vystaveného holuba a to jak na výletky, tak i na speciálky

 

 1. Závěr –schůze byla ukončena ve 12,15 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 19. 3. 2017

 

Členská schůze schvaluje:

 1. Klecné 10kč na holuba při výletcích a speciální výstavě pobočky
 2. Volbu členů revizní komise-Komzák, Trpík
 3. 4-členná kolekce musí být 0.1
 4. Posuzovatelé: výletci-Straka, Záhora

  speciálka-Sousedík, Erlich

 1. Plán práce na rok 2017
 2. Návrh na čestné členy: Josef Hrbek, František Tesař

 

 

 

        Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu jednatele
 2. Zprávu jednatele
 3. Zprávu revizní komise

 

Zapsal Alexandr Straka, jednatel pobočky