Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 25.3.2018

15. 10. 2018

Zápis z výroční členské schůze 25. 3. 2018 v Bohušovicích nad Ohří

 

Přítomni: Straka, Lopušan, Hladký, Staněk Josef, Vaněk, Novotný J.,  Firstl, Maglen  Novotný L., Záhora, Srba, Offner, Zeman, Vondráček,   Vrána, Fiala, Michel,

Omluveni: Komzák, Trpík, Hrbek

Hosté: Maček Jiří, Ing. Sousedík Tomáš, Došek Vlasta

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva jednatele
 3. Zpráva pokladní
 4. Zpráva revizní KRK
 5. Volba nového výboru
 6. Volba delegátů na VH v Kolíně
 7. Plán práce na rok 2018
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 1. Zahájení provedl jednatel pobočky, přivítal všechny přítomné a hosty, konstatoval, že je přítomno 17 členů, což je nadpoloviční většina a schůze je usnášení schopná.

 

 1. Zpráva jednatele – jednatel seznámil se stavem členské základny. Na vlastní žádost ukončil členství v naší pobočce př. Hejda, protože přišel o holuby. V roce 2017 jsem se sešli celkem 4x-19.3.2017 VČS, 25.6.2017 ČS, 18.9.2017 přehlídka výletků a 14.10.2017 speciální pobočka.

 

Dále zhodnotil naši účast na speciálce v Kolíně. Poděkování za Kolín patří př. Strakovi, Záhorovi, Lopušanovi, Offnerovi, Trpíkovi a Vlastovi Doškovii, který vystavil za př. Bothu.

 

 

 

 1. Zpráva pokladní: přednesl pokladní

Pokladna k 25. 3. 2018:  7 201,-Kč

Příjmy za 2017              12 095 Kč

Výdaje za 2017               4 894 Kč

Zůstatek                         7 201 Kč

 

 

 1.  Zpráva revizní komise: pokladny a veškeré účty jsou vedeny řádně, nebyly shledány nedostatky.

 

 1. Volby na období 2018-2023

 

Ve volbách byl zvolen nový výbor ve složení:

Předseda  -    Michel Jaromír

Místopředseda  -  Komzák Jan

Jednatel  -    Straka Alexandr

Pokladník -   Zeman Josef

Člen výboru -  Staněk Josef

 

 1. Volba delegátů na valnou hromadu do Kolína-zvoleni byli Straka, Lopušan, Michel

 

 

 1. Plán práce na rok 2018:

 

 1. schůze pobočky 24.6.2017 v Bohušovicích nad Ohří
 2. Přehlídka výletků v Bohušovicích nad Ohří 16.9.2018
 3. Speciálka pobočky v Bohušovicích nad Ohří 14.10.2018
 4. Speciální výstava v Kolíně 7. – 9. 12. 2018
 5. Expozice  pobočky  v Litoměřicích, naplánovaná na únor 2018

 

 

 1. Michel-poděkoval za důvěru a vyzval členy, kteří odešli z pobočky, aby se vrátili

Lopušan-povinnost členů vystavit na speciálce v Kolíně

Vondráček-motivovat členy k vystavování-když vystaví, bude mu zaplacen členský příspěvek za rok

Hladký-ČSCH mi dluží poplatek za plemenné chovy 2014-2016

       Došek-výstava v Litoměřicích byla velmi pěkná, jen mi tam chyběla burza a ve   

       výstavní hale, kde byli holubi bylo celkem chladno

Sousedík-jsem ochoten udělat školení typu A barev při schůzi

 

 1. Závěr –schůze byla ukončena ve 11,30 hodin.

 

 

 

 

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 25. 3. 2018

 

Členská schůze schvaluje:

 1. Volbu nového výboru
 2. Volbu delegátů na VH v Kolíně-Straka, Lopušan, Michel
 3. Plán činnosti na rok 2018

 

        Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu jednatele
 2. Zprávu pokladní
 3. Zprávu revizní komise

 

Zapsal Alexandr Straka, jednatel pobočky