Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnostní schůze klubu č. staváka 12.12.2015 Kolíně - Štítarech

18. 2. 2016

cv-kolin--185-.jpg

Slavnostní schůze klubu č. svaváka při speciálce 12.12.2016

  1. Předseda K.Bek uvítal přítomné a hosty J. Krále, L. Lisku, předsedu a místopředsedu ZO Kolín, přátele ze slovenského klubu č. staváka, kteří dle našeho předsedy jsou už stejně naši a zvláště paní Duškovou dceru Vojtěcha Mrštíka, kterou jsme uvítali potleskem ve stoje, byla velmi dojata, že staváčkáři nezapomínají. Je třeba velmi ocenit V. Tichého, za zprostředkování setkání s dcerou V. Mrštíka.
  2. K. Bek vyhlásil výsledky soutěží (budou přiloženy k zápisu této schůze).
  3. Přítomní posuzovatelé se vyjádřili, ke kvalitě holubů jimi posuzovaných, celkové zhodnocení provedl poradce chovu T. Sousedík. Bude publikováno v chovatelském tisku.
  4. Zástupci poboček seznámili se svojí činností v průběhu roku.
  5. J. Maček, požádal dodat změny v seznamu členů poboček po svých výročních schůzích, abychom bez problému se tohoto problému zhostili. Připomněl usnesení valné hromady, připomínkovat rozšířený výklad vzorníku od poboček na valné hromadě.
  6.  Diskuse: Z Bek poděkoval M. Kyškovi za reportáž ve Světě holubů. K. Bek připomněl nástup mladších chovatelů v obou moravských pobočkách, které je třeba zapojit do prací ve vedení poboček i jinde. Z Laštovka navrhl  soutěž výletků , velmi ocenil účast dcery V. Mrštíka  na naši schůzi, poděkoval ZO Kolín za nová okna v polovině spodní haly, M.Filípek poděkoval za naši návštěvu slovenského klubu č. staváka  a školení T Sousedíka.  J. Král  pozdravil naši schůzi  a podivoval se proč není respektováno z vedení odbornosti posuzovat  speciálky našeho klubu na český oceňovací lístek. M. Lukáš pozdravil naši schůzi vyslovil podporu, našemu klubu a slíbil finanční pomoc na rozšířený vzorník č. staváka. Téměř dvě hodiny vyslovovali naši členové zásadní nesouhlas s lístkem E. svazu. Diskusi ukončil náš předseda K. Bek-je třeba přestat psát petice a konat. Je dobře, že jsme vyzkoušeli posuzovat  e. způsobem, alespoň víme co to přináší pro č. staváka=vůbec nic. Pro česká barevná plemena holubů je vyjádření na e.lístku E. svazu velice úzké, nikomu náš názor nevnucujeme, za své peníze ovšem chceme posuzovat, tak jak to vyhovuje drtivé většině v našem klubu a žádáme pobočky o podporu v této věci na valné hromadě, tak jak to požaduje více než 90% našich členů.
  7. Závěr – S přáním hodně zdraví a chovatelských úspěchů byla naše schůze ukončena v 19:30

 

Školení modré barvy 19.3.2016 na Josefa v Kolíně-Štítarech

 

Valná hromada klubu 9.4.2016 Kolíně-Štítarech

Zapsal Jiří Maček