Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 26.6.2016 Bohušovice nad Ohří

8. 8. 2016

Zápis z  členské schůze 26. 6. 2016 v Bohušovicích nad Ohří

 

Přítomni: Straka, Lopušan, Hladký, Staněk Josef, Hrbek, Vaněk, Novotný J.,Novotný L., Staněk Jan, Trpík, Záhora, Klement, Srba

Omluveni: Potůček, Michel, Fiala, Brücknerová

Hosté: Maček, Došek, Ing. Sousedík

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva jednatele
 3. Zpráva pokladní
 4. Přehlídka výletků
 5. Termín speciální výstavy pobočky
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

 1. Zahájení provedl jednatel pobočky, přivítal všechny přítomné a hosty.
 2. Zpráva jednatele – jednatel seznámil přítomné se zápisem z valné hromady, která se konala 9.4.2016 v Kolíně. Přečetl projev předsedy klubu K. Beka. Dále seznámil přítomné s rozdíly E-lístku a našeho bodového lístku.

 

 1. Zpráva pokladní: přednesl pokladní pobočky Vaněk J.

Pokladna k 26. 6. 2016  6 833,-Kč

Členské známky za rok 2015 dosud neuhradil Firstl Jaroslav.

 

 1.  Přehlídka výletků se bude konat v neděli 18.9.2016 od 9,00. Soutěžit se bude ve 3-členných kolekcích, ročníky 2015/2016 bez rozdílu pohlaví. Kolekce budou posouzeny. Klecné 10Kč za holuba.

 

 1. Speciální výstava pobočky se bude konat v říjnu 2016 v Bohušovicích nad Ohří. Termín bude upřesněn v září na výletkách.

 

 

 1. Diskuse

Ing. Sousedík seznámil přítomné s rozdíly mezi E-lístkem a bodovým lístkem. Dále provedl školení typu, které jsme si  následně vysvětlili  na donesených holubech.

Usnesení z členské schůze ze dne 26. 6. 2016

 

Členská schůze schvaluje:

 1. Termín přehlídky výletků 18.9.2016
 2. Klecné 10kč na holuba při výletcích a speciální výstavě pobočky

 

        Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu jednatele
 2. Zprávu jednatele
 3. Upřesnění termínu speciální výstavy při výletcích v září

 

Schůze byla ukončena ve 12,30 hodin.

                                  Zapsal

                             Alexandr Straka