Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 28.6.2015

9. 8. 2015

Zápis z členské schůze ze dne 28.6.2015 - Bohušovice nad Ohří

 

Přítomni:  Straka, Pařízek, Maglen, Záhora, Vaněk, Hrbek, Zeman, Fiala. Mikeš, Hladký, Hejda, Offner, Novotní J+Vl., Lopušan, Trpík, Eminger, Malec, Klement, Lukáš, Staněk

Omluveni : Brückner, Brücknerová, Potůčkovi

Hosté: Maček, Došek

Program:   

 1. Zahájení
 2. Zpráva jednatele
 3. Zpráva pokladní
 4. Výletci Bohušovice nad Ohří
 5. Speciální výstava pobočky
 6. Diskuse
 7. Závěr
 1. Zahájení provedl předseda pobočky Harry Pařízek,. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dále zhodnotil činnost naší pobočky. Bylo by dobré obnovit školení na holubech při našich schůzích, proto na příští schůzi, která se bude konat v únoru, připraví vzdělavatel pobočky školení na holubech.

 

 1. Zpráva jednatele – př. Straka přečetl zprávu o činnosti klubu ČS a usnesení VH, konané dne 18. 4. 2015 v Kolíně. Dále  seznámil přítomné s novým soutěžním řádem ČS.

 

 1. Př. Vaněk přednesl zprávu pokladní. Finanční hotovost pobočky je k 28.6.2015 je 5 932Kč ( slovy pět tisíc devět set třicet dvě koruny české).

 

 1. Přehlídka výletků se bude konat 20.9.2015 od 9,00 v Bohušovicích nad Ohří. Soutěžit se bude ve 3-členných kolekcích ročník 2014/2015 bez rozdílu pohlaví. Kolekce se budou bodovat.

 

 1. Speciální výstava pobočky se bude konat v Bohušovicích nad Ohří 17. 10. 2015 od 8,00 hodin. Soutěžit se bude ve 4-členných kolekcích bez rozdílu věku a pohlaví.                 Na obě výstavy se stanovuje klecné 10Kč za holuba. Na výletky pořadí 1. – 3. místo, na speciální výstavě pobočky se budou udílet čestné ceny.

 

 1. Diskuse: Př. Maček pozdravil přítomné a informoval o dění v celostátním klubu ČS.      Př. Hejda daruje pobočce čestné ceny. Pobočka si musí jen sehnat lístky.

 

 

Usnesení členské schůze ze dne 28. 6. 2015

Členská schůze

Schvaluje :

 1. Speciálu pobočky: 4-členná kolekce bez rozdílu věku a pohlaví
 2. Soutěž výletků: 3-členná kolekce ročník 2014/2015 bez rozdílu pohlaví
 3. Klecné za holuba 10 Kč
 4. Speciálku pobočky 17. 10. 2015 v Bohušovicích nad Ohří

Bere na vědomí:

 1. Zprávu jednatele
 2. Zprávu pokladní
 3. Zprávu předsedy
 4. Termín speciální výstavy klubu 11.-13. 12. 2015 v Kolíně.

Schůze byla ukončena ve 13,00 hodin.

                           Zapsal:

                    Alexandr Straka