Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 24.6.2018

15. 10. 2018

Zápis z  členské schůze 24. 6. 2018 v Bohušovicích nad Ohří

 

Přítomni: Straka, Michel, Lopušan, Hladký, Staněk Josef, Hrbek, Vaněk, Novotný J., Novotný L., Staněk Jan, Srba, Vrána, Offner, Komzák, Firstl, Fiala

Omluveni: Záhora, Zeman

Hosté: Maček, Došek, Ing. Sousedík

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva předsedy
 3. Zpráva jednatele-přijetí nového člena
 4. Výletci Bohušovice
 5. Diskuse-školení na holubech
 6. Závěr

 

 1. Zahájení provedl předseda pobočky, přivítal všechny přítomné a hosty.
 2. Zpráva předsedy – předseda seznámil přítomné s plánem činnosti pobočky, dále se věnoval posuzování na celostátní výstavě českých staváků v Kolíně. Při posuzování  by se měly schovat bedýnky, aby posuzovatel nevěděl, čí jsou holub vystavení holubi. Měli bychom se obrátit na Energy - krmiva jako na sponzora, zda by nám neposkytl igelitové zástěny pod klece.

 

 1. Jednatel pobočky seznámil přítomné se stavem členské základny. Byl přečten zápis z valné hromady ze dne 7.4.2018 v Kolíně. Dále seznámil přítomné se zprávou předsedy p. Beka za rok 2017. Bylo přijat nový člen p. Vorlíček, který chová černé a žluté sedlaté.

 

4. Přehlídka výletků se bude konat 16.9.2016 od 9,00 v Bohušovicích nad Ohří. Soutěží 3-členná kolekce, ročníky 2017,2018 bez rozdílu pohlaví. 

Speciální výstava pobočky se bude konat 14.10. 2018 od 8,00 v Bohušovicích nad  Ohří. Soutěží 4-členná kolekce, podmínkou je alespoň jedna holubice v kleci. Klecné na akcích je 10Kč za holuba.

 

 

 

 1. Diskuse

Maček Jiří – posuzovat  výletky a speciálku na starý bodový lístek

Lopušan Milan-na speciálce by měli posuzovat Ing. Sousedík, Bek Karel, Maček Jiří, Bek Zdeněk a Došek Vlastimil

   Ing. Sousedík provedl školení typu českého staváka pro adepty na posuzovatele. Po teoretické části proběhlo venku školení na holubech.

 

 

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 24. 6. 2018

 

Členská schůze schvaluje:

 1. Termín výletků 16.9.2018 od 9 hodin
 2. Termín speciálky 14.10.2018 od 8 hodin
 3. Přijetí nového člena Bertholda Vorlíčka
 4. Klecné 10kč na holuba
 5. Posuzovatele na speciálku pobočky: Ing. Sousedík, Bek Karel, Maček Jiří, Bek Zdeněk a Došek Vlastimil

 

 

        Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu předsedy
 2. Zprávu jednatele

 

Schůze byla ukončena ve 12,30 hodin.

Zapsal Alexandr Straka