Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada klubu č. staváka 9.4.2016 v Kolíně-Štítarech.

18. 6. 2016

Valná hromada klubu č. staváka  9.4.2016

v Kolíně-Štítarech.

1. Zahájení. Předseda našeho klubu K. Bek uvítal přítomné zahájil, naše zasedání minutou ticha jsme vzpomněli na přátele, kteří nás minulý rok navždy opustili. Po volbě návrhové komise, pověřil J. Hrubého řízením schůze.

2. Zpráva předsedy:  Je celá přiložena k zápisu.

3. Zpráva jednatele: jednatel přečetl usnesení z minulé valné hromady a dodal, že po rozeslání našeho nesouhlasu s oceňovacím lístkem E svazu všem klubům, žádný neodpověděl. Seznámil s návrhem plánu práce pro letošní rok. Pozdravil schůzi od našeho největšího sponzora  M. Lukáše, který se omluvil už na výroční schůzi sev.pobočky pro zaneprázdněnost nemůže naši schůzi navštívit, slíbil finančně podpořit vydání nového rozšířeného vzorníku, naši letošní speciálku podpoří částkou 20 000,-Kč. Na schůzi severočeské pobočky, též hovořil o svém rozchodu  S. Brücknerem, mrzí ho řeči, které na toto téma stále kolují, dále už nechce se tímto tématem zabývat, poprosil přítomnou dceru S. Brücknera, aby tatínkovi vyřídila, pokud to s klubem českým stavákem a jeho propagací myslí tak dobře jak vždy tvrdil, aby dle jejich ústní dohody, počínaje letošním rokem, začal sponzorovat částkou 10 000,- naše celostátní speciálky. Více už toto téma už nechce rozvádět. J. Maček vyslovil poděkování pobočkám za seznamy členů, je třeba ještě doplnit čestné členy, rok vstupu do našeho klubu, každý rok, aktualizoval počet chovaných párů a variet č. staváka

4. Zpráva ekonoma J. Boukal představil vyrovnaný rozpočet.

5. Zpráva matrikáře: K. Bek konstatoval mírný pokles členů.

6. Zpráva poradce chovu: T. Sousedík slíbil svoji účast na speciálce, při výběru  šampionů v minulosti se z rodinných důvodů nezúčastňoval  a odpověděl na dotazy během schůze

7. Zprávy poboček-jednotlivé pobočky referovaly o své činnosti, téměř každá měla svou speciálku s počtem okolo 200 č. staváků pořádají školení a návštěvy u chovatelů. Předsedou východočeské pobočky se stal J. Petrovický a jednatelem M. Zeman. Předsedou moravskoslezské se stal A. Sztymon a jednatelem M. Kyška, D. Kozel zůstává nadále členem revizní komise klubu. H. Pařízek předseda severočeské pobočky je vážně nemocen a holuby už nemá. Termíny akcí poboček budou upřesněny v září.

8. Speciálka klubu9.-11.12.2016-jednatel požádá o posuzování na původní lístek, české pobočky v září nahlásí, každá 2 garanty, neboť  opět po letech byli z klecí odcizeni holubi. Celkovou organizaci projednáme v září.

9. Posuzovatelský lístek E svazu, napsáno už bylo dost celé naše hodnocení bude přiloženo k zápisu a jednatel ho pošle do,, Chovatele´´ k zveřejnění.

10. Rozšířený vzorník klubu-původní výtisky již nemáme M. Lukáš přislíbil finanční podporu. Některé pobočky se do září nesejdou, středočeská se již zabývala a má podklady. Jedná se především poukázat na rozdíly od Štellera, který je pro nás zřetelným křížencem brněnského voláče a kráčí zcela jiným směrem šlechtění. J. Maček navrhoval v souladu s diskusí o rozšířeném vzorníku místo školení seminář k této věci, ale nebyl pochopen a předmět školení musíme doplnit v září.

11. Odvolání J. Studeného proti vyloučení z jihomoravské pobočky: V usnesení jsme chybně schválili i neodvolání P. Surky, ale jelikož P. Surka  není členem ZO ČSCH nemůže být ani členem klubu, pokud nepředloží vyplněnou přihlášku s razítkem ZO ČSCH, kde se stal členem a zaplatil členské příspěvky, není třeba se vyjadřovat. J. Maček předložil odvolání J. Studeného proti vyloučení z jihomoravské pobočky č. staváka, dle diskuse, k tomuto problému, VH vrací toto odvolání zpět na pobočku, neboť dle přítomných člena může vyloučit čl. schůze, která o přijala. K. Bek poprosil zástupce o vyřešení omluvou a smírem. Je naprosto zbytečné mluvit o nelegální výstavě pokud se zúčastní téměř 80% členů, bylo vyplaceno 1200,-Kč na čestné ceny, posuzovatelé zajištěni stejným způsobem jako nejméně 5 roků nazpět. Stejně je zbytečné zjišťovat zda-li se výborové schůze zúčastnilo více než dva členové výboru, kteří J. Studeného  vyloučily. Znovu vyzýváme řešení omluvou a smírem.

12. Posuzovatelé klubu- jednatel napíše dopis předsedovi odbornosti.

13. Webové stránky klubu: J. Melichar nám přeposlal prosbu od pracovníka sekretariátu ČSCHDZ pro př. Brücknera zaslanou i mailem a odpověď zaslanou i některým členům našeho klubu. Dopředu je třeba, ale upozornit, že adresát údajně žádající e-mailové adresy našich členů chybí. Celá komunikace je přiložena k této zprávě. Na odpověď S. Brücknera na tomto panfletu velice razantně reagoval jednatel severočeské pobočky A. Straka je to čistá lež, neboť na schůzi pobočky bylo čteno,, 90% členů našeho klubu´´ a ne,, 90% všech klubů,´´ jelikož se př. Brückner schůze nezůčastnil, doporučujeme mu lépe sluchově vybaveného informátora. Pokračuje podmiňovacím způsobem. Pokud mu dá Pavel W. na CV přede mnou končím s P chovy. Pokud jsme nezapomněli nedávnou komunikaci př. Brücknera ohledně voliéry č. staváka v Lipsku na stránkách Fauny máme tu větu,, Ten gulášek ať si vaří ten kdo se klepe na funkce´´ v zápětí se sám navrhl co by kandidát do výboru klubu za pousmání přítomných. Další věta,,Mezi námi víte, že jen jeden člověk, který při prvním pořadí vždy dostane šampiona nejen v jednom rázu!!!!!!!!´´ A následně co by člen komise pro výběr šampiónu si nechá udělit tři šampiony a čtvrtého se zřekne, neboť majitel je prý dost nemocný. Při diskusi, která k tomuto bodu proběhla, je nemožné, aby webové stránky za účasti př. Brücknera pokračovaly. K. Bek dostal za úkol konzultovat jejich převzetí. Z dalších diskusí vyplynulo jak jsou kontrolováni pracovníci sekretariátu a jejich administrativa pokud, by docházelo k politikaření za peníze nás všech přispívajících  no to by bylo něco.

14. Diskuse: J. Melichar se ptal na holubici modrou sedlatou šampionku chováním prý holub? Diskuse k tématu stejní holubi už proběhla před rokem, holubice to je. Veškeré připomínky k holubům na speciálce se budou a musí řešit, přímo u holubů+ předseda nebo poradce chovu.

15. Závěr. Ve 14 hodin popřál předseda úspěchy v chovu hodně zdraví a schůzi ukončil.

Plán práce:

3.9.2015 rozšířený výbor

9.-11.12.2016 speciálka klubu

11.3.2017 školení

8.4.2017 valná hromada

jrenata@centrum.cz

seznamy členů na tuto adresu do 30.3.2017

 

Zapsal Jiří Maček