Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šlechtitelský plán Klubu chovatelů českých staváků 2015 - 2020

14. 10. 2015

Šlechtitelský plán Klubu chovatelů českých staváků 2015 až 2020

Šlechtitelským cílem každého klubu (i chovatele) musí být přibližování stavu šlechtění plemene jeho danému standartu. K tomu cíli, který se časem vyvíjí , by měla směřovat snaha všech složek odbornosti u českých staváků ( dále jen ČS) jde nejen o standart, ale také o zachování původních letových vlastností a specifického chování. Budeme i nadále usilovat o zachování  a zlepšení vynikající barevnosti ČS, zejména lesku a svitu a zároveň  zlepšování tvarových (,,typových´´) vlastností, zejména volatosti, hlavně u holubic. Odmítáme jakékoliv nežádoucí křížení s ,,nestaváky´´ a také jakékoliv extrémní  nežádoucí tvary. Křížence je nutné nemilosrdně z chovu vyřazovat.

V nebližších letech se bude Klub zaměřovat zejména na následující oblasti činnosti:

 • Zachování a zlepšení  ohrožených rázů  ČS (jedná se o bělopruhé ve všech barvách, tabulové tygry ve všech barvách, modré kapraté, modré bělokoré a lysé, modré plamínky, stříbřité rovné i  lysé,  bílé barevnoocasé, bílé barevnopruhé, červené  mramorované, izabely.)
 • Výstavní  činnost (speciálky, CV,EV, PCH apod.)
 • Posuzování a přípravu klubových posuzovatelů
 • Zlepšování zdravotního stavu chovů
 • Zlepšování  stavu plemenných záznamů a rodokmenů.
 • Udržovat na vysoké úrovni publikační činnost a propagaci ČS (vč. zahraničí)
 • Spolupracovat se slovenským klubem CHČS a jednotlivými chovateli ČS v zahraničí
 • Pravidelná školení celostátní i regionální, koordinace činnosti oblastních poboček

 

 1. Oblast organizační

 Výhodou KCHČS  je již několik desítek let ustálená vybudovaná organizační struktura oblastních poboček klubu. Oblastní pobočky klubu (dále jen OP) mají organizační a finanční autonomii, v odborné oblasti jsou řízeny hlavním výborem klubu. V jihomoravské OP se dlouhodobě daří přeshraniční  spolupráce  se slovenskými chovateli ČS.

  Tato organizační struktura umožňuje pravidelné pořádání oblastních speciálek, přehlídek výletků a regionálních školení. V rámci těchto akcí probíhají i oblastní soutěže, jejíchž nepřímým vyvrcholením je soutěž jednotlivých OP při celostátní speciálce. Na posuzování i provádění školení se podílejí  i posuzovatelé z jiných OP  a z hlavního výboru klubu.  Ve středočeské OP již tradičně  provádějí  posuzování (hodnocení) jednotlivý přední chovatelé, kteří sice nejsou posuzovateli, ale jsou zároveň potencionálními adepty na klubové posuzovatele. Klub musí i nadále usilovat o zjednodušení procesu uznávání klubových posuzovatelů, než je  tomu  dosud, zvýšilo by to zájem předních chovatelů všech větších klubů.

  Klub již řadu let vždy v jarních měsících pořádá v Kolíně několikaletý cyklus  školení  o barvách a typu ČS, toto školení je otevřené pro posuzovatele, kteří  nejsou členy klubu. Bohužel jej navštěvují jen ti kteří to vůbec nepořebují.

 

 1. Oblast předvýstavní  přípravy a posuzování ČS

  Předvýstavní  přípravu holubů rozdělujeme na dvě části. Dlouhodobá část se zaměřuje na klecovou drezůru  a chování holuba ve výstavní kleci. Ještě stále si někteří chovatelé  neuvědomují, že podstatnou částí klecové drezury  holuba jsou jeho krotkost.  Nutno vzít v úvahu že, ČS je plemeno pokud možno chované volně, v zájmu zachování letových  a ostatních etologických vlastností. Z tohoto důvodu na něho nelze pohlížet stejným způsobem, jako na některá plemena voláčů dlouhodobě chovaná pro výstavní účely . Druhá  krátkodobá část předvýstavní  přípravy se provádí bezprostředně před předáním holubů na výstavu a spočívá v dovolené úpravě exteriéru holuba.

Za velmi důležitou oblast považuje klub již od svého vzniku v roce 1924 způsob posuzování ČS. Tehdejší německý způsob  posuzování  holubů,,volnou úvahou´´, který vznikl  hluboko v devatenáctém století, klubu nevyhovoval. A tak již v roce 1926 zavedl klub bodovací systém (stobodový), od kterého  později musel ustoupit na nátlak posuzovatelů převážně zahraničních plemen.  Počátkem sedmdesátých let m.s  zpracovali  J. Čermák a ing. F. Župka (rovněž i člen klubu ČS) vzorník, kvalitně uzpůsobený na stobodový systém posuzování, který pro ČS a většinu českých i zahraničních plemen vyhovoval mnohem lépe, než dosavadní ,,volnoúvahový´´. A to je třeba poznamenat, že i před  rokem 1974 si Voráček a spol. zachovali soudnost a místo sto let starého německého ,, přání a vady´´ u nás používali ,,malé a velké vady´´. Snad jediný argument, který je používán ve prospěch ,,nového evropského´´ systému, že je věnována malá pozornost přednostem, lze odstranit povinností vypisovat přednost slovy do příslušné pozice místo podtrhování. Po zavedení bodového systému u nás si Němci přidali ke svému starému systému,,berličku´´ 90-97 bodů, která se ovšem neopírá o žádné bodové srážky. V Německu každý posuzovatel přistupuje  při posuzování  k holubovi s tím, že u 50 až 60% holubů si musí 1 až 2 přednosti vymyslet ( prostě proto, že žádnou nemají) a u 80-90% holubů musí ,,povinně´´ 1 až 2 vady ,,přehlédnout´´, aby holuba příliš nepoškodil. A jak jsme se mohli přesvědčit na speciálkách a CV v Německu, u staváků drtivá většina posuzovatelů,,přehlíží barvu´´ a téměř všichni zcela ignorují lesk a svit. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč v barvě a lesku tak zaostávají za našimi holuby. A podobný trend pozorujeme po zavedení nového systému i u nás. Současný způsob ,, evropského´´ posuzování nevyhovuje dosažení  šlechtitelského cíle.

 1. Oblast chovatelská a šlechtění

Oblast chovatelská a další šlechtění ČS má své těžiště přímo u jednotlivých chovatelů, se zvláštní odpovědností těch předních chovatelů, kteří jsou schopni určovat další směry šlechtění. Klub tomu může účinně napomáhat pořádáním soutěží a školení a také poradenstvím, jak vést efektivní chovné záznamy a používán í rodokmenů.

Vzhledem k tomu, že v současné době je více než dvě desítky rázů ČS ohroženo a nejméně jedné desítce dokonce hrozí úplný zánik, zpracuje hlavní výboru Klubu, metodickou pomůcku, jakým způsobem lze jednotlivé rázy regenerovat a důrazem na vhodná křížení jednotlivých barev a kreseb ČS. Výbor klubu se bude snažit působit na ty členy klubu, kteří k tomu mají vhodné podmínky a chovají rozšířené rázy ČS, aby  si přibrali ještě alespoň jeden ohrožený ráz.

Metodickou pomůcku vydá klub buď samostatně, nebo v rámci klubové ročenky , pokud možno ještě v roce 2015

Srpen 2015

Hlavní výbor klubu chovatelů českých staváků a schváleno za   účasti poboček klubu ČS 12.9.2015 v Kolíně- Štítarech.

Maček Jiří

Jednatel klubu