Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze rozšířeného výboru klubu č.staváka 13.9.2014 v Kolíně - Štítarech

14. 10. 2014


 

Schůze rozšířeného výboru klubu č. staváka 13.9.2014 v Kolíně-Štítarech.

1.      1. Předseda K. Bek zahájil schůzi a po volbě návrhové komise, předal slovo dalším, s tím, že se bude průběžně vyjadřovat k bodům naší schůze.

2.      2. Jednatel J. Maček připomněl seznamy členů dodat do valné hromady, jsou počítačově zpracovány .

3.       3.Ekonom J. Boukal oznámil kolik financí je zabezpečeno na speciálku klubu, pobočky které mají objednány kroužky musí dopředu zaplatit i na příští rok je možné objednat kroužky pro celý klub.¨

4.       4.Poradce chovu T. Sousedík se omluvil, ale poučil jednatele jak ho má zastupovat.

5.       5.Matrikář Z. Bek – klub má 222 členů  a je nejvyšší čas přivést do klubu nové členy. Kterých je mimo klub dost a zastavit pokles členské základny.

6.       6.Informace poboček: Středočeská má přehlídku  v Úvalech 11.října. Jihočeská má 18.10. v Besednicích přehlídku výletků a výstavu 10.-11.1.2015 v Písku. Západočeská pořádá setkání u chovatele v Otročíně u Toužimi . Severočeská jako jedna z mála pořádá 4 setkání za rok, má přehlídku výletků 21.9.  a speciálku při středočeské výstavě v Lysé n/L 17.1.2015. Východočeská má výstavu 8.11. ve Lhotě p/L. Jihomoravská má svoji expozici 8.-.9.11. ve Velkých Pavlovicích. Moravskoslezská 18.10. má přehlídku a školení v Holasovicích a Vysočina v Bohdalově 4.-5.10.

7.       7.Speciálka klubu 12.-14.12. -8.12. od 9 hod. stavění klecí v Kolíně – Štítarech, posuzovatele obešle J. Maček< vedoucího posuzovatele doporučujeme a žádáme T. Sousedíka. F. Slepička připomenul pozvání  chovatelů štíra a starwického staváka ze SRN a bylo projednáno zajištění cen pro tyto hosty naší speciálky.

8.       9.Šlechtitelský cíl- je vzorník, kde v odstavci etologické znaky rušíme část věty, o znění ,,přičemž hlava a ocas jsou drženy v jedné linii s osou těla“ neboť při současných podmínkách pro let respektujeme alespoň slepení křídel. A poslední větu měníme takto: těmto požadavkům musí vyhovovat křídlo holuba a tělesné tvary, které je nutné udržet do budoucnosti , aby nedošlo k potlačování etologických vlastností.

9.       Oceňovací lístek-byl schválen návrh procentuelního rozdělení pozic  z minulého roku.

10.   Celostátní výstava v Lysé n/L- J. Melichar a J. Maček vyzvali ostatní vystavit co nejvíce č. staváků pokud kvitujeme s povděkem , že nám bylo umožněno posuzovat speciálku na původní české posuzovací lístky, apelujeme  kdo má možnosti vystavme své staváky v Lysé n/L, zajistíme stůl a propagační materiál, televizi a voliéru a oslavme tak 90.výročí založení klubu i na celostátní výstavě. Nejlepší 4-členná kolekce bude odměněna pohárem. Vybrali jsme a doporučíme posuzovatele č. staváků na celostátní výstavu v Lysé n/L, požadujeme , aby jako posuzovatelé při celostátní výstavě byli přítomni buď předseda klubu č. staváka K. Bek a nebo poradce chovu  T. Sousedík.

11.   Posuzovatelé klubu-požadujeme co nejdříve pravidla od vedení odbornosti k jejich ustanovení.

12.   Diskuse. J. Melichar je potřeba připravit věcné argumenty, proti oceňovacímu lístku E svazu. P. Maglen –pozice výborný na lístku E svazu, by se měla rozšířit.

13.   Po schválení usnesení, K. Bek naši schůzi ukončil.

Zapsal Jiří Maček